top of page

Wadliwe Produkty

 

Jeśli się nad tym zastanowić, pokładamy ogromne zaufanie w firmy do stworzenia bezpiecznych produktów do naszego użytku. Niestety nasze zaufanie nie oznacza, że tym firmom zawsze zależy na naszym bezpieczeństwie.  Zbyt często firmy bardziej przejmują się obniżaniem swoich kosztów niż bezpieczeństwem swoich konsumentów. Jeżeli firma sprzedaje towar, który jest źle zaprojektowany, źle wyprodukowany lub nie ostrzega konsumenta w odpowiedni sposób o niebezpieczeństwach związanych z produktem, a produkt ten wyrządzi komuś krzywdę, firma może i powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Celem jest nie tylko wygranie sprawy dla dobra poszkodowanego, ale także zmiana polityki firmy tak, aby każdy użytkownik ich produktów był bezpieczniejszy.

 

Zmuszając firmy do upewnienia się, że ich towar jest bezpieczny przed sprzedażą, skupiamy się na zwiększaniu bezpieczeństwa naszej społeczności. Mec. Rostocki prowadził sprawy sądowe dotyczące wadliwych produktów, od uszkodzonych motocykli i samochodów po wadliwe drabiny. Jeśli zostałeś ranny w wyniku działania niebezpiecznego produktu, zadzwoń do nas pod numer 877-ADWOKAT lub wypełnij formularz.

 

The Rostocki Law Firm, L.L.C.

1835 Market Street

29th Floor, Suite 2900

Philadelphia, PA 19103

Połącz się z nami:

  • facebook-square

​​​© 2023 by The Rostocki Law Firm, L.L.C.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pennsylvania | New York | New Jersey

bottom of page